Privacyverklaring

De privacyverklaring (“verklaring”) voor deze website (“site”) beschrijft hoe Didier van Bael (“We”, “wij” of “IP”) persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen via de site (“persoonsgegevens”) mogen gebruiken en openbaar maken.
Didier van Bael (Dorpsmolenstraat 32, 8000 Brugge) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld.
Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

 

Inzameling en gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u deze site gebruikt of erop inschrijft, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens van u vragen. De categorieën persoonsgegevens die we mogen vragen omvatten uw naam en contactgegevens (e-mail, adres en telefoonnummer). Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten op de site, is het mogelijk dat wij u ook vragen naar uw criteria voor het zoeken van een baan, uw voorkeur voor een baan, uw werkervaring, opleiding, vaardigheden, salaris, verwachtingen, persoonlijkheid, referenties, achtergrondinformatie, andere informatie die in uw cv staat.
Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie. Indien u Didier van Bael informatie over derden verstrekt, zal Didier van Bael ervan uitgaan dat de derden in kwestie u daarvoor toestemming hebben gegeven en aan Didier van Bael de toestemming geven om hun persoonsgegevens op dezelfde manier te verwerken en door te geven als die van u.
U geeft Didier van Bael de toestemming om contact op te nemen met de door u opgegeven referenties en om uw persoonsgegevens, ook gevoelige gegevens, in de boven beschreven betekenis, in te zamelen, te verwerken, door te geven en te gebruiken gedurende de periode die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.
U verklaart dat alle informatie die u aan Didier van Bael verstrekt hebt of zult verstrekken waar, correct en niet misleidend is. Indien deze informatie verandert, zult u Didier van Bael daarover onmiddellijk inlichten.

 

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

Didier van Bael zal uw persoonsgegevens verwerken in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (aanwerving), om statistieken te kunnen opstellen, om te voldoen aan de voorschriften en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken. Didier van Bael mag deze persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over haar producten en diensten tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wenst.
Door onze bepalingen en voorwaarden te aanvaarden geeft u Didier van Bael toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het toezenden van automatische e-mailberichten of andere elektronische berichten of marketinginformatie betreffende onze diensten, waaronder tewerkstellingsinformatie. U hebt altijd de mogelijkheid om ervoor te kiezen zulke berichten of directmarketinginformatie niet langer te ontvangen door contact op te nemen met Didier van Bael of via bovenvermeld postadres of via didier.vanbael@telenet.be.

 

Bekendmaking van persoonsgegevens

Didier van Bael mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden.
We zullen informatie bekendmaken aan onze klanten wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten. We kunnen informatie bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webserver, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten.
In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van IP of zijn geassocieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

 

Recht van toegang tot en verbetering van persoonsgegevens

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om uw persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden of indien u andere vragen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Didier van Bael; Dorpsmolenstraat 32 – 8000 Brugge. (didier.vanbael@telenet.be)

 

Herzieningen van de verklaring

Indien we deze privacyverklaring wijzigingen, zullen we de bijwerkingen ervan op deze plaats bekendmaken zodat u deze kunt bekijken. Indien we belangrijke inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan deze verklaring, zullen we op de homepagina van www.klussergezocht.be gedurende 30 dagen een kennisgeving van de herziene verklaring plaatsen met een koppeling naar deze pagina.